ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน เต็มใจบริการ เป็นไปตามมาตรฐานสากล

  ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธาให้การบริการทดสอบคุณสมบัติด้านวัสดุทางวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี และทดสอบในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ ปุ๋ย ดิน และขยะ

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา ให้บริการรับตัวอย่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ทุกวันราชการ

เมนูแนะนำ

แบบสำรวจความคิดเห็น คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา (สิ่งแวดล้อม)