หลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ

 
Sub-categories
ทดสอบการใช้งานระบบ Moodle

 
 • แนะนำให้รู้จักกับ moodle ในเบื้องต้น ผู้เข้าร่วมอบรม
  จะสามารถสร้างรายวิชาบน moodle แบบง่าย ๆ ได้ ซึ่งจะมีการฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้
  • การสร้างและตั้งค่ารายวิชา
  • การเพิ่มเนื้อหา และ แหล่งข้อมูล
  • การกำหนดการบ้าน และ ตรวจการบ้านผ่าน moodle
  • การกำหนดแบบฝึกหัด หรือ ข้อสอบ และ ตรวจให้คะแนนผ่าน moodle