รายวิชาในระดับปริญญาตรี

 
Page:  1  2  ()
Courses 
302461 การวัดและเครื่องมือวัดสำหรับวิศวกรเครื่องกล (ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
121331 Industrial Feed Manufacturing การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม (กลุ่ม 1 และกลุ่ม 501 ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์)Information
TQF-METhis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
302111 Engineering mechanics I กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (ดร.ศลิษา วีรพันธุ์)This course requires an enrolment keyInformation
302151 Engineering Drawing เขียนแบบวิศวกรรม (กลุ่ม 1 อ.นพรัตน์)Information
302151 Engineering Drawing เขียนแบบวิศวกรรม (กลุ่ม 3 อ.นพรัตน์)Information
302151 Engineering Drawing เขียนแบบวิศวกรรม (กลุ่ม 2 อ.ปฐมศก)Information
302151 Engineering Drawing เขียนแบบวิศวกรรม (กลุ่ม 1 อ.ขวัญชัย)Information
302423 Finite Element Method (ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
302212 Engineering Mechanics II (ดร.ศลิษา วีรพันธุ์)This course requires an enrolment keyInformation
302221 Mechanics of Solids IInformation
302232 Thermodynamics IInformation
302311 Numerical Methods for Mechanical Engineers I (อ.มัทนี)Information
302313 Mechanics of machinery กลศาสตร์เครื่องจักรกล (ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์)This course requires an enrolment keyInformation
302313 Mechanics of machinery กลศาสตร์เครื่องจักรกล (ดร.ศลิษา วีรพันธุ์)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
302313 Mechanics of machineryInformation
302503 Statistics for Mechanical Engineering (ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย)This course requires an enrolment keyInformation
302315 Machine Design (ดร.ศลิษา วีรพันธุ์)This course requires an enrolment keyInformation
302321-1 Mechanics of Solids I กลศาสตร์ของของแข็ง 1 (อ.รัตนา)Information
302351 Mechanical Drawing เขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลInformation