ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความยินดีในเป็นตัวกลางในการให้ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ อาทิเช่น

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการรับสมัครงาน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตปัจจุบัน

โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดและข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ลงในตารางที่ปรากฏด้านล่างนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางภาควิชาได้นำไปดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ชื่อ……………………………

สกุล………………………………….

รายละเอียดที่ต้องการประชาสัมพันธ์…………………………………………………..

เอกสารแนบ (ถ้ามี)………………………………………………..

เบอร์โทรศัพท์……………………………

อีเมลล์……………………..