ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน เต็มใจบริการ เป็นไปตามมาตรฐานสากล

  ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธาให้การบริการทดสอบคุณสมบัติด้านวัสดุทางวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี และทดสอบในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ ปุ๋ย ดิน และขยะ

ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา ยินดีให้บริการด้วยคุณภาพและราคาตามมาตรฐานสากล

แนวปฏิบัติของคณะวิศวกรรมศาสตร์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19

ตัวอย่างรายการทดสอบและอัตราค่าบริการ

รายการทดสอบน้ำแบบชุด
 1. วิเคราะห์น้ำดื่ม ฉบับเต็ม
 2. วิเคราะห์น้ำดื่ม ฉบับย่อ
 3. วิเคราะห์น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับเต็ม
 4. วิเคราะห์น้ำเสีย/น้ำทิ้งจากโรงพยาบาล ฉบับย่อ
 5. วิเคราะห์น้ำทิ้งจากอาคาร
 6. วิเคราะห์น้ำบาดาล_ฉบับเต็ม
 7. วิเคราะห์น้ำบาดาลดื่มได้_ฉบับเต็ม
 8. วิเคราะห์น้ำประปา_(กรมอนามัย)_ฉบับเต็ม
 9. วิเคราะห์น้ำประปา_(การประปาส่วนภูมิภาค)_ฉบับเต็ม
 10. วิเคราะห์น้ำประปา_ฉบับย่อ
 11. วิเคราะห์น้ำผสมคอนกรีต
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมโยธา อัตราค่าบริการของศูนย์ทดสอบ ฉบับเต็ม

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

ทุกรอยยิ้มของคุณ คือ กำลังใจของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

“เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจุบัน ส่งผลกระทรวงอุดมศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยนเรศวรทำการปิดพื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัย ทำให้ศูนย์ทดสอบฯ มีความจำเป็นที่จะต้องของดรับตัวอย่างระหว่างวันที่ 20 มี.ค. 2563 ถึง 30 เม.ย. 2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกของลูกค้าทุกท่าน”

แนวปฏิบัติของคณะวิศวกรรมศาสตร์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 การเข้าออกอาคาร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) 1. วัน-เวลาราชการ สามารถเข้าออกกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ จำนวน 2 ช่องทาง ดังนี้ 1.1 จุดคัดกรองใต้ถุนอาคารวิศวกรรมโยธา (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนจะมีแฟ้มลงชื่อเข้า-ออก การปฏิบัติงานวางไว้บนโต๊ะบริเวณโถงทางขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน) 1.2 จุดคัดกรองทางเข้าอาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ตรงโต๊ะ รปภ. 2. ในช่วงนอกเวลาราชการ สามารถเข้าออกกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ 1 ช่องทาง คือ ประตูทางเข้าอาคารวิศวกรรมโยธาฝั่งทิศตะวันออก โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 2.1 ให้แจ้ง รปภ.ในการเปิดประตู 2.2 ลงชื่อเข้า-ออกอาคาร ทุกครั้ง โดยบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ลงเฉพาะชื่อ-นามสกุล สำหรับบุคลากรภายนอกให้ลงชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (หากมีใครภายในอาคาร ติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงเวลาดังกล่าว ทีมแพทย์ สธ จะได้ติดต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้) โดยให้ยึดถือแนวปฏิบัติในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 2. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ทั้งก่อนเข้าอาคารและหลังออกจากอาคาร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 3. ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรค 4. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่จัดไว้ให้โดย รปภ.ก่อนเข้าอาคาร ขอขอบคุณครับในความร่วมมือของทุกคน หน่วยอาคารสถานที่ฯ...

เมนูแนะนำ

กิจกรรมภายใน ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา

การจัดอบรมและสาธิตการใช้งานเครื่อง GC