• Determine

  มุ่งมั่นตั้งใจ

  ให้บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจรายละเอียด ทุกกระเบียดนิ้ว

 • Service with

  high expertise

  ให้บริการด้วยนักวิชาการและทีมผู้ตรวจสอบผู้ชำนาญการ

 • Modern

  Laboratory

  รองรับการตรวจวัดที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

Lets take your products and services to Next Level

มาเพิ่มมูลค่าธุรกิจของคุณ ด้วยการการันตีมาตรฐานคุณภาพ วัสดุ ชิ้นงาน และสารประกอบที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตรวจหาสารปนเปื้อน แขวนลอย สารเจือปน โลหะหนัก พร้อมการรับรองโดยศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพรวมองค์กร รู้จักเรา ให้มากขึ้น ภาพรวมของการให้บริการ

บริการทดสอบคุณสมบัติวัสดุโยธาและทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ให้การบริการทดสอบคุณสมบัติด้านวัสดุทางวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี และทดสอบในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ ปุ๋ย ดิน และขยะ

 • เหล็ก เช่น กำลังดึง(เหล็กเส้นกลม/เหล็กข้ออ้อย/ลวดอัดแรง/ลวดสปริง), การสแกนหาเหล็กในคอนกรีต เป็นต้น
 • คอนกรีต เช่น กำลังอัด(คอนกรีต/คอนกรีตบล็อก/อิฐ/กำแพงอิฐ), การยิงคอนกรีตด้วย Schmidt Hammer, การเจาะคอนกรีต, การดูดซึม(คอนกรีตบล็อก/อิฐ) เป็นต้น
 • หิน ดิน ทราย เช่น ขนาดคละ, ความถ่วงจำเพาะ, หน่วยน้ำหนัก, การดูดซึม, ปริมาณสารอินทรีย์ในทราย, ความคงทน, ความสึกกร่อน, การบดอัดดิน, การยุบตัวของดิน, ขีดความข้นเหลวของดิน เป็นต้น
 • เคลือบผิวทาง เช่น คุณสมบัติแอลฟัลต์, ทดสอบความต้านทานการลื่นไถลของผิวทาง, ทดสอบการขัดสีของมวลรวมและความต้านทานการลื่นไถล, ตรวจสอบการออกแบบส่วนผสมแอลฟัลต์, เป็นต้น
 • อื่นๆ
รายละเอียด

ให้บริการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 • น้ำ เช่น สี, พีเอช, ความขุ่น, สภาพการนำไฟฟ้า, ความเป็นด่างรวม, ความเป็นกรด, ความกระด้าง, บีโอดี, ซีโอดี, ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, คลอรีน, ไนไตรต์, ไนเตรท, คลอไรด์, ซัลเฟต, ซัลไฟด์, ฟลูออไรด์, ไขมันและน้ำมัน, โคลิฟอร์มรวม, ฟีคัลโคลิฟอร์ม, สารอินทรีย์คาร์บอน เป็นต้น
 • ดิน ปุ๋ย ขยะ เช่น พีเอช, ความชื้น, ไนโตรเจนทั้งหมด, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, ค่าการนำไฟฟ้า, ประมาณอินทรีย์, ปริมาณเถ้า, ค่าพลังงานความร้อน, ปริมาณหินกรวด เป็นต้น
 • ทดสอบโลหะหนักในตัวอย่าง น้ำ ดิน ปุ๋ย และขยะ เช่น โซเดียม, แมกนีเซียม, อลูมิเนียม, ซีลีเนียม, แบเรียม, แมงกานีส, แคดเมียม, โครเมียม, ทองแดง, ตะกั่ว, สังกะสี, เงิน, เหล็ก, แคลเซียม, ไททาเนียม, นิกเกิล, โพแทสเซียม, ซิลิคอน, ปรอท, และสารหนู เป็นต้น
 • อากาศและเสียง เช่น ก๊าซไฮโดรเจน, ก๊าซชีวภาพ(คาร์บอนมอนอกไซด์ ออกซิเจน ไนโตรเจน มีเทน คาร์บอนมอนอกไซด์), ฝุ่นละอองในบรรยากาศ (TSP PM10 และฝุ่นตก), ฝุ่นละอองส่วนบุคคล (TSP และ PM10), และการวัดเสียง เป็นต้น
 • ทดสอบด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น เครื่องวิเคราะห์อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด(TOC), เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ(GC), เครื่องวิเคราะห์โละหนัก(AAS แบบ Flame, Graphite, และ Hydride)
รายละเอียด
แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

Our Standard work flow

 • 01

  ลูกค้าขอรับบริการ

  ลูกค้าติดต่อขอใบเสนอราคา

 • 02

  แจ้งค่าใช้จ่ายลูกค้า

  ศูนย์ทดสอบฯ ส่งใบเสนอราคาและแจ้งค่าใช้จ่ายลูกค้า

 • 03

  ส่งตัวอย่าง

  ลูกค้าผู้ขอรับบริการ เก็บตัวอย่างและนำส่งศูนย์ทดสอบฯ

 • 04

  รับใบขอรับบริการ

  ศูนย์ทดสอบออกใบขอรับบริการ และให้ลูกค้าเก็บเป็นหลักฐาน

 • 05

  ชำระเงิน

  ลูกค้าโอนเงินและแจ้งชำระเงินพร้อมหลักฐานการโอนเงิน

 • 06

  รับผลทดสอบ

  ศูนย์ทดสอบฯโทรแจ้งลูกค้า ลูกค้าเดินทางมารับผลหรือเลือกรับผลทางไปรษณีย์

ทำไมถึงต้องมาขอรับบริการที่เรา?

Why us?

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ของศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “มหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร" ที่เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน เครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย พร้อมช่วยผลักดันเครือข่ายให้มีความสามารถจัดการตรวจสอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและยกระดับให้ได้มาตรฐานสากล

High ESPReL Score

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ESPReL Checklist ร้อยละ 98

Customization

สามารถเลือกรายการทดสอบได้ตามความต้องการ

image

Experienced People

บุคลากร นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงาน มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

Onsite Service

สามารถติดต่อขอรับบริการภายนอกสถานที่ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.

เริ่มดำเนินการในนามโครงการทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีภารกิจหลักในการบริการทดสอบคุณสมบัติด้านวัสดุทางวิศวกรรมด้านต่างๆที่ความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญและเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับทดสอบงานวิศวกรรมทั่วไปและขั้นสูง มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นโดยการเข้าร่วมเป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับรองที่ สมอ.กำหนด ตั้งแต่ปี 2551

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ สมอ.ตั้งแต่ พ.ศ.

Technician / Scientist

เจ้าหน้าที่ทดสอบ/เทคนิค

ทีมงานผู้ตรวจสอบ/ทดสอบ ตามคุณภาพมาตรฐาน ผู้เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือทดสอบ ในทั้ง 2 สาขา .


Anoubce
รอยยิ้มและความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
คือแรงผลักดัน ให้พวกเรายังคงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานต่อไป

ส่งกำลังใจให้พวกเราได้ที่ https://bit.ly/3LDQukm
Anoubce

        ทางศูนย์ฯ เปิดรับตัวอย่าง​ในวัน จันทร์​ พุธ​ ศุกร์​ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทุก 2 ช่วงเวลา
 • ช่วงเช้า​ 8.30​-​11.45 น.
 • ช่วงบ่าย​ 13.00​-16.15 น.

     เราได้รวบรวมคำถามที่คุณอาจสงสัยในการดำเนินงาน และการให้บริการของเรา คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)