ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน เต็มใจบริการ เป็นไปตามมาตรฐานสากล

  ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธาให้การบริการทดสอบคุณสมบัติด้านวัสดุทางวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี และทดสอบในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ ปุ๋ย ดิน และขยะ

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

“เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจุบัน ส่งผลกระทรวงอุดมศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยนเรศวรทำการปิดพื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัย ทำให้ศูนย์ทดสอบฯ มีความจำเป็นที่จะต้องของดรับตัวอย่างระหว่างวันที่ 20 มี.ค. 2563 ถึง 30 เม.ย. 2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกของลูกค้าทุกท่าน”

เมนูแนะนำ

กิจกรรมภายใน ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา

การจัดอบรมและสาธิตการใช้งานเครื่อง GC


แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ