``บูรณาการแห่งคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นเลิศทางวิชาการ คือ คุณสมบัติของวิศวกรโยธา``

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ สูงสุด เป็นอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์...

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา วันนี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2567

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา วันนี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2567

ปิดความเห็น บน กิจกรรม Open Grad House แนะนำแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

กิจกรรม Open Grad House แนะนำแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ปิดความเห็น บน ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์...

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

รับสมัครบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์...

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ สูงสุด เป็นอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ สูงสุด เป็นอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์...