``บูรณาการแห่งคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นเลิศทางวิชาการ คือ คุณสมบัติของวิศวกรโยธา``

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

รับสมัครบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์...

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา วันนี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2567

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา วันนี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2567

ปิดความเห็น บน ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและผู้สนใจ หัวข้อ เทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือสำรวจ และการประยุกต์ใช้กล้องสำรวจ

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและผู้สนใจ หัวข้อ เทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือสำรวจ และการประยุกต์ใช้กล้องสำรวจ

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและผู้สนใจ...

ปิดความเห็น บน ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์...

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

รับสมัครบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์...

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และคณะนักวิจัย ที่ได้รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 2567

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และคณะนักวิจัย ที่ได้รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 2567

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และคณะนักวิจัย...