``บูรณาการแห่งคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นเลิศทางวิชาการ คือ คุณสมบัติของวิศวกรโยธา``

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม...

โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์...

ปิดความเห็น บน กิจกรรม Open Grad House แนะนำแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

กิจกรรม Open Grad House แนะนำแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ปิดความเห็น บน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมหารือกับ บริษัท CPAC เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมหารือกับ บริษัท CPAC เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชา

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักง…

ปิดความเห็น บน ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม...