``บูรณาการแห่งคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นเลิศทางวิชาการ คือ คุณสมบัติของวิศวกรโยธา``

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผศ.ดร.พงษ์ธร ...

โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์...

ปิดความเห็น บน การบรรยายพิเศษทางวิชาการและประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม หัวข้อ CIVIL ENGINEERING, DESIGN FOR LIVING

การบรรยายพิเศษทางวิชาการและประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม หัวข้อ CIVIL ENGINEERING, DESIGN FOR LIVING

บรรยาย หัวข้อ CIVIL ENGINEERING, DESIGN FOR LIVING โดย ตัวแทน/ทีมงานจาก บริษัท เอพี (ไทยแลนด์)...

ปิดความเห็น บน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมหารือกับ บริษัท CPAC เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมหารือกับ บริษัท CPAC เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชา

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผศ.ดร.พงษ์ธร ...