``บูรณาการแห่งคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นเลิศทางวิชาการ คือ คุณสมบัติของวิศวกรโยธา``

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พลปรีชา ชิดบุรี ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์...

ปิดความเห็น บน บรรยายพิเศษทางวิชาการและประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม หัวข้อ แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

บรรยายพิเศษทางวิชาการและประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม หัวข้อ แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม...

ปิดความเห็น บน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมหารือกับ บริษัท CPAC เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมหารือกับ บริษัท CPAC เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชา

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผศ.ดร.ธนพล...