``บูรณาการแห่งคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นเลิศทางวิชาการ คือ คุณสมบัติของวิศวกรโยธา``

กิจกรรม Open Grad House แนะนำแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์...

ปิดความเห็น บน กิจกรรม Open Grad House แนะนำแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

กิจกรรม Open Grad House แนะนำแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ปิดความเห็น บน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมหารือกับ บริษัท CPAC เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมหารือกับ บริษัท CPAC เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชา

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิรินทร์ กิตติธรรมวงศ์ ที่ได้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิรินทร์ กิตติธรรมวงศ์ ที่ได้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิรินทร์ กิตติธรรมวงศ์...