``บูรณาการแห่งคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นเลิศทางวิชาการ คือ คุณสมบัติของวิศวกรโยธา``

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

รับสมัครบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์...

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ นำนักเรียน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567...

ปิดความเห็น บน กิจกรรม Open Grad House แนะนำแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

กิจกรรม Open Grad House แนะนำแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ปิดความเห็น บน ศูนย์ทดสอบฯ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันต่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ

ศูนย์ทดสอบฯ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันต่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13:30 น. ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา...

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

รับสมัครบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์...

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ...